Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

 Cтруктура ВНЗ «Національна академія управління» на 2023 рік


Керівний склад ВНЗ «Національна академія управління» станом на 01.01.2023

 

 

№ з/п Назва структурного підрозділу

І. Факультет економіки та інформаційних технологій

1.1

 Кафедра фінансів, обліку та фундаментальних економічних дисциплін

1.2

 Кафедра маркетингу, економіки, управління та адміністрування

1.3

 Кафедра міжнародних економічних відносин

1.4

 Кафедра комп’ютерних наук, інформаційних технологій

 та системного аналізу

ІІ. Юридичний факультет

2.1

 Кафедра кримінального права, кримінології, цивільного

 та господарського права

2.2

 Кафедра теорії та історії держави і права

2.3

 Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін та іноземних мов

ІІІ. Інші структурні підрозділи

3.1

 Наукова бібліотека

3.2

 Навчальний відділ

3.3

 Відділ аспірантури та докторантури

3.4

 Відділ внутрішнього забезпечення якості освіти

3.5

 Відділ персоналу та студентів

3.6

 Господарський відділ

3.7

 Фінансовий відділ

3.8.
Відділ програмного забезпечення та інформаційних систем