Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Освітньо-професійна програма "Міжнародний бізнес" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти


На даний момент сторінка оновлюється.