Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Освітньо-професійна програма "Право" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

 

Освітньо-професійна програма "Право" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти передбачає становлення правового мислення здобувачів вищої освіти, їх правову соціалізацію шляхом: набуття загальних і професійних компетентностей необхідних для правничої практики; входження в соціально-професійну систему,  мотиваційне та поведінкове пристосування;   формування умінь та практичних навичок бути активним учасником правовідносин, визначати їх значущість для себе.

 

Метою ОП «Право» є підготовка висококваліфікованих фахівців з права, які володіють сучасним незалежним мисленням та відповідними компетентностями, необхідними для професійної діяльності у сфері права, що передбачає уміння комплексно розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі професійної правничої діяльності (правотворчості та правозастосування) або у процесі навчання; орієнтуючись на європейський правовий досвід та плюралізм правових доктрин, принципів, догм права і відповідного юридичного категоріального апарату.

 

Навчання на ОП «Право» слугує платформою зустрічі друзів, однодумців та колег. Навчаючись ОП «Право» Ви можете спробувати себе у студентському самоврядуванні, та/або долучитись до роботи «Студентського наукового гуртка «Ґендерні студії: національні та компаративістські засади»  та/або Студентського наукового гуртка «Право Європейського Союзу» та/або Студентського наукового гуртка «Право інтелектуальної власності» та/або Наукового товариства студентів та аспірантів ВНЗ «Національна академія управління».

 

Саме тому студенти, які опановують спеціальність «Право» у ВНЗ «Національна академія управління» проходять навчальну практику та практики зі спеціальності у судах, прокуратурі, органи МВС, органах юстиції, СБУ та ін., адвокатських об’єднаннях та бюро, нотаріальних конторах, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності (в.т.ч. банківських, страхових, фінансових установах та ін.), а також мають можливість стажування у Центрі правової допомоги "Юридична клініка", що діє при Академії і надає безкоштовну правову допомогу представникам соціально вразливих груп населення.

 

Крім того, у вас буде можливість повною мірою брати участь в культурному, просвітницькому та інтелектуальному житті Академії і ви матимете можливість тісно співпрацювати з широким колом викладачів, науковців, професіоналів-практиків.

 

Бакалавр права - чудовий шлях до гарантованого працевлаштування та успішно кар’єри!

 

Освітньо-професійна програма «Право»

Навчальний план ОП «Право» (очна форма)

Навчальний план ОП «Право» (заочна форма)

Рецензії стейкхолдерів

Вибіркові навчальні дисципліни

 

 

Силабуси обов’язкових навчальних дисциплін:

 

 

 

 

Силабуси вибіркових навчальних дисциплін:

 

 • ВНД-1. Історія України та української культури
 • ВНД-2. Основи конфліктології
 • ВНД-3. Історія вчень про державу і право
 • ВНД-4. Соціологія
 • ВНД-5. Ювенальне право
 • ВНД-6. Юридична психологія
 • ВНД-7. Інформаційне право
 • ВНД-8. Криміналістика
 • ВНД-9. Кримінологія
 • ВНД-10. Сімейне право
 • ВНД-11. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності
 • ВНД-12. Політологія
 • ВНД-13. Правові основи запобігання корупції
 • ВНД-14. Страхове право
 • ВНД-15. Банківське право
 • ВНД-16. Державне управління та менеджмент бізнесу
 • ВНД-17. Корпоративне право
 • ВНД-18. Юридична медіація та вирішення спорів
 • ВНД-19. Договірне право
 • ВНД-20. Екологічне право
 • ВНД-21. Правова статистика
 • ВНД-22. Судово-економічна експертиза
 • ВНД-23. Антимонопольне законодавство
 • ВНД-24. Деліктне право
 • ВНД-25. Митне право
 • ВНД-26. Право соціального забезпечення