Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Рада молодих вчених


Рада молодих вчених ВНЗ «Національна академія управління»

 

Рада молодих вчених ВНЗ «Національна академія управління» (скорочено РМВ ВНЗ «НАУ») утворена у вересні 2014 року.

Рада молодих вчених  ВНЗ «Національна академія управління» є частиною системи дорадчих органів ВНЗ «Національна академія управління».

Наразі Рада молодих вчених ВНЗ «Національна академія управління» об’єднує молодих вчених віком до 35 років, докторантів, докторів наук – до 40 років та налічує у своєму складі 5 осіб

Голова Ради молодих вчених ВНЗ «Національна академія управління» - Козакова Ірина Віталіївна.

Електронна адреса для комунікації з РМВ ВНЗ «НАУ»: postgraduate.society@nam.kiev.ua

Рада молодих вчених ВНЗ «Національна академія управління»  взаємодіє з науковими та науково-дослідними установами, університетами та Радами молодих вчених  міст України.

Рада молодих вчених ВНЗ «Національна академія управління» сприяє співробітництву молодих вчених ВНЗ «Національна академія управління» з іноземними дослідниками та обміну інформацією між ними, а також організовує наукові заходи як для здобувачів Академії всіх освітніх рівнів, так і для широкого загалу.

Метою діяльності РМВ ВНЗ «НАУ» є забезпечення всебічного сприяння розвитку науковій, інноваційній, винахідницькій та іншій творчій діяльності в Академії молодих дослідників, захист і реалізація їх професійних, інтелектуальних і соціально-економічних прав, а також сприяння міжвузівській інтеграції молодих учених.

Основні напрями діяльності РМВ ВНЗ «НАУ» полягають у:

 • здійсненні координації та об’єднанні зусиль молодих вчених задля організації досліджень і вирішення актуальних наукових завдань, розвитку їх інноваційної діяльності та популяризації науки;
 • сприянні організації та проведення організаційних, наукових та освітніх заходів, у яких беруть участь молоді вчені РМВ ВНЗ «НАУ»;
 • сприянні обміну інформацією між молодими вченими та іншими дослідниками;
 • сприянні розвитку міжнародного співробітництва;
 • сприяння створенню та функціонуванню міждисциплінарних ініціативних груп молодих вчених з метою реалізації науково-дослідного потенціалу;
 • сприянні дотримання молодими вченими етичних норм та принципів академічної доброчесності в проведенні наукової діяльності, забезпеченні збереження прав інтелектуальної власності та протидії порушенню цих прав у ВНЗ «НАУ» тощо.

 

Основні результати діяльності Ради молодих вчених ВНЗ «Національна академія управління» публікуються на сторінці РМВ ВНЗ «НАУ»: https://nam.kyiv.ua/rada-molodykh-vchenykh.html.

 

До перспективних напрямів роботи РМВ ВНЗ «НАУ» відносяться:

 • сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з фундаментальними професійними знаннями та широким демократичним світоглядом;
 • встановлення та підтримка професійних контактів і культурних зв’язків з науковими та молодіжними організаціями вітчизняних та зарубіжних ЗВО і наукових установ;
 • організація публічних заходів для поширення світогляду та громадського самовизначення молоді;
 • захист соціальних та виробничих інтересів молодих вчених;
 • сприяння встановленню спадкоємності у науковій діяльності.
 • надання консультативної допомоги молодим науковцям у створенні сприятливих умов для професійної науково-дослідної діяльності;
 • підтримку ініціатив, спрямованих на закріплення молодих наукових кадрів в Академії;
 • сприяння участі молодих вчених у наукових конференціях, конкурсах та курсах підвищення кваліфікації;
 • сприяння у підвищенні рейтингу, публікаційної активності та цитованості молодих вчених, заохочення молодих вчених до наукової діяльності;
 • проведення конференцій, круглих столів, форумів молодих вчених;
 • вивчення та обмін досвідом роботи з Радами молодих учених інших навчальних закладів України та за кордоном;
 • надання консультативної допомоги щодо пошуку грантів та допомога в оформленні та поданні заявок на отримання грантів;
 • розгляд можливостей до участі у міжнародних програмах академічного  обміну.

 

РМВ ВНЗ «НАУ»  є невід’ємним та  дієвим учасником реалізації програми наукових досліджень, суб’єктом забезпечення високого наукового іміджу Академії, осередком зростання майбутніх науковців. 

РМВ ВНЗ «НАУ» та РМУ при МОН України підписано Меморандум про партнерство . Меморандум про партнерство визначає напрями співробітництва з РМУ при МОН України в частині координації зусиль у науковій діяльності, покращення якості підготовки фахівців, створення спільних освітніх та науково-дослідних проєктів. Підписантами Меморандуму про партнерство є провідні ЗВО України. РМВ ВНЗ «НАУ» в переліку  ТУТ.
 

21 серпня 2023 року, до Дня Незалежності України Рада молодих вчених ВНЗ «Національна академія управління» отримала Подяку від Ради молодих учених при МОН України. Окрім сумлінної наукової роботи, РМУ при МОН України відзначила незламність та активну громадянську позицію, волонтерство та допомогу військовим, відновлення громад, що постраждали внаслідок війни та реалізацію корисних проектів та активностей - для наближення нашої Перемоги! 

 

  

 

РМВ ВНЗ "НАУ" представлена у Книзі "Ради молодих вчених України: 2022. Незламні"

 

Ознайомитись зі змістом Книги та завантажити її можна за посиланням: http://surl.li/npctv

У Книзі "Ради молодих вчених України: 2022. Незламні" наведено узагальнену інформацію про діяльність Рад молодих вчених у закладах вищої освіти та наукових установах України. Сучасний стан та перспективи активності наукової молоді подано для інформування громадськості про самоорганізаційний потенціал молодих науковців та обмін кращими практиками популяризації науки та підтримки громадських ініціатив дослідників. Матеріали будуть цікавими для молодих вчених, наукових та науково-педагогічних працівників різного віку, всіх, хто цікавиться проблематикою розвитку в Україні та світі.

 

РМВ ВНЗ "НАУ" представлена у Книзі "Ради молодих вчених 2021". 

 

Ознайомитись зі змістом Книги та завантажити її можна за посиланням: https://bit.ly/3PZVjnQ

У Книзі "Ради молодих вчених 2021" наведено узагальнену інформацію про діяльність Рад молодих вчених у закладах вищої освіти та наукових установах України. Сучасний стан та перспективи активності наукової молоді подано для інформування громадськості про самоорганізаційний потенціал молодих науковців та обмін кращими практиками популяризації науки та підтримки громадських ініціатив дослідників. 

Матеріали будуть цікавими для молодих вчених, наукових та науково-педагогічних працівників, а також усіх, хто цікавиться проблематикою розвитку науки в Україні та світі.

 

 

Положення про раду молодих вчених

Інформація про діяльність Ради молодих вчених ВНЗ «Національна академія управління за 2022 рік 

Інформація про діяльність Ради молодих вчених ВНЗ «Національна академія управління» за 2021 рік

Інформація про діяльність Ради молодих вчених ВНЗ «Національна академія управління» за 2020 рік

Інформація про діяльність Ради молодих вчених ВНЗ «Національна академія управління» за 2019 рік

 

 

 

Корисні посилання для молодих науковців

1. Наукові реєстри:

1.1. Реєстр наукових видань України: http://nfv.ukrintei.ua.

1.2. Реєстр наукових фахових видань України, які індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science: https://bit.ly/33pm95g

1.3. Реєстр наукових видань, які мають імпакт-фактор: https://bit.ly/33e2G7R

1.4. Бібліометрика української науки: http://nbuviap.gov.ua/bpnu/

1.5. База даних наукових цитувань Open Ukrainian Citation Index (OUCI): https://ouci.dntb.gov.ua/

1.6. Національний репозитарій академічних текстів: https://nrat.ukrintei.ua/

 

2. Наукометричні бази даних:

 2.1. наукометрична база Scopus: https://www.scopus.com/home.uri

 2.2. наукометрична база Web of Science: https://bit.ly/33vUsYn  

 2.3. наукометрична база Index Copernicus: https://bit.ly/3GpsfRB

 2.4. наукометрична база Google Scholar: https://scholar.google.com/

 

3. Робота з базою даних Scopus:

 3.1. SCOPUS ID як дізнатися ідентифікатор автора  https://youtu.be/QLokS2AXAcE

 3.2. Як дізнатися квартиль журналу в SCOPUS  https://www.youtube.com/watch?v=5ysK-ZH3W

 3.3. Додати відсутній документ до Scopus | Відео від наших партнерів CLUBSCIENCE https://youtu.be/yCnkznX-Z_A

 

4. Робота з базою даних Web of Science:

4.1. ResearcherID як дізнатися ідентифікатор автора  https://www.youtube.com/watch?v=otTyYVE3yHI

4.2. Як знайти журнал в Web of Science CoreCollection https://youtu.be/AtE6I2y1Tsw 

4.3. Як зареєструватися в Web of Science  https://youtu.be/8GOGSF1hiaI

 

 

Премія Верховної Ради України молодим вченим у 2022 році

 

Розпочато набір на здобуття Премії Верховної Ради України молодим вченим у 2022 році. Уся
інформація за посиланням: https://bit.ly/3nWjhUH