Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Аспірантура та докторантура


Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

 

  1. Освітньо-наукова програма «Право»

  2. Освітньо-наукова програма «Економіка»