Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Вчена рада


Положення про Вчену раду Національної академії управління

 

Склад Вченої ради

станом на 1 січня 2023 року

П.І.Б.

Посада

1.

Єрохін Сергій Аркадійович

Голова Вченої ради, д.е.н., професор, ректор 

2.

Баранівський Василь Федорович

д.філос.н., професор, завідувач кафедри 

3.

Браславець Олексій Юрійович 

к.е.н, начальник навчального відділу 

4.

Веселовська Наталія Олександрівна

к.ю.н., доцент, декан факультету .

5.

Гіда Євген Олександрович 

д.ю.н., професор, завідувач кафедри

6.

Дашевська Катерина Вікторівна

провідний спеціаліст, відділ забезпечення якості освіти

7.

Дишко Петро-Віктор Костянтинович

здобувач, Голова Студради  

8.

Єрмошенко Микола Миколайович

д.е.н., професор, завідувач кафедри 

9.

Козакова Ірина Віталіївна 

к.ю.н., доцент, завідувач кафедри 

10.

Костинець Юлія Володимирівна

д.е.н., доцент, професор кафедри

11.

Костюк Валентин Романович 

учений секретар, к.е.н., доцент, завідувач кафедри 

12.

Ковалевська Яніна Петрівна 

здобувач

13.

Лопатін Олексій Костянтинович 

д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри 

14.

Матвієць Анатолій Анатолійович 

к.ю.н., доцент, проректор

15.

Неговська Юлія Миколаївна

к.е.н., декан факультету

16.

Овчар Петро Андрійович 

д.е.н., професор, завідувач кафедри 

17.

Паризький Ігор Володимирович 

д.е.н., к.ю.н., проректор 

18.

Попадюк Моніка Дмитрівна 

здобувач

19.

Савенков Олександр Іванович 

д.т.н., професор, завідувач кафедри

20.

Серкутан Тетяна Вікторівна 

к.е.н., доцент

21.

Ухова Тетяна Едуардівна 

начальник відділу персоналу та студентів

22.

Шнипко Олена Сергіївна 

к.ю.н., доцент кафедри

23.

Цаплюк Ірина Володимирівна 

завідувач наукової бібліотеки

24.

Штань Марина Володимирівна

к.е.н., доцент, завідувач відділу аспірантури та докторантури

25.

Штулер Ірина Юріївна 

д.е.н., професор, перший проректор

 

Рішення Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" про затвердження стратегії і перспективних напрямів освітньої, наукової та інноваційної діяльності

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №8 від 21 листопада 2019 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №7 від 24 вересня 2019 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №6 від 29 серпня 2019 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №5 від 5 липня 2019 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №4 від 6 червня 2019 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №3 від 28 березня 2019 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №2 від 14 лютого 2019 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №1 від 19 січня 2019 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №6 від 28 грудня 2018 р. 

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №5 від 27 листопада 2018 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №4 від 31 серпня 2018 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №3 від 27 червня 2018 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №2 від 19 квітня 2018 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №1 від 22 лютого 2018 р.

 

Статут ВНЗ "Національна академія управління"

Рішення Вченої ради про затвердження зразку та порядку виготовлення власного документу про вищу освіту

Рішення Вченої ради про визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Положення про ректорат у ВНЗ "Національна академія управління"

Матеріально-технічне забезпечення ВНЗ "Національна академія управління"

Напрями наукової діяльності ВНЗ "Національна академія управління"

Річний звіт ректора Єрохіна С.А. про діяльність ВНЗ "Національна академія управління"

Результати моніторингу якості освіти ВНЗ "Національна академія управління" 

Меморандум про співпрацю між ВНЗ "Національна академія управління" та JiangXI Fenglin College of Foreign Economy and Trade (Китай)

Зведений штатний розпис ВНЗ "Національна академія управління"

Кошторис ВНЗ "Національна академія управління"

Звіт про використання та надходження коштів  ВНЗ "Національна академія управління"