Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Спецрада Д 26.889.01


У Національній академії управління функціонує спеціалізована вчена рада

Д 26.889.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук зі спеціальності

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 10.10.2022 № 894). 

За час роботи спеціалізованої вченої ради у ВНЗ «Національна академія управління» (з 2011 року) було захищено 38 докторських та 52 кандидатських дисертацій. Примірники дисертацій, автореферати та відгуки до них в електронному вигляді можна переглянути за посиланням тут.

 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Cпеціалізована вчена рада Д 26.889.01,

ВНЗ «Національна академія управління»

03153, м.Київ,

вул. Ушинського, 15

Тел. +38(050) 763 34 13

Е-mail: D2688901@i.ua

 

 

Наказ МОН від 10.10.2022 № 894 «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України»  

Паспорт спеціальності 08.00.03 

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач

Вимоги до оформлення дисертації: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Tex

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19#Text 

Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-15#Text 

 

 

Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.889.01

 

Голова спеціалізованої вченої ради — Єрмошенко Микола Миколайович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03.

 

Заступник голови - Штулер Ірина Юріївна, д.е.н., професор, перший проректор, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03.

 

Вчений секретар - Браславець Олексій Юрійович, к.е.н., доцент кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03 

 

Члени ради:

 

 1. Баранівський Василь Федорович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03;

 2. Голубка Степан Михайлович, д.е.н., професор, радник, Рахункова палата, спеціальність 08.00.03;

 3. Гончаров Юрій Вікторович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ПВНЗ «МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука», спеціальність 08.00.03;

 4. Єрохін Сергій Аркадійович, д.е.н., професор, ректор, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03;

 5. Костинець Валерія Володимирівна, д.е.н., доцент, доцент кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03;

 6. Костинець Юлія Володимирівна, д.е.н., доцент, професор кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03;

 7. Сержанов Віталій Вікторович, д.е.н., доцент, доцент кафедри, декан економічного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 08.00.03;

 8. Лопатін Олексій Костянтинович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03;

 9. Овчар Петро Андрійович, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03;

 10. Паризький Ігор Володимирович, д.е.н., проректор, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03;

 11. Павлов Владислав Владиславович, д.е.н., доцент, професор кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03;

 12. Филюк Галина Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.03;

 13. Шевчук Василь Якович, д.е.н., професор, керівник, Фонд відродження Дніпра «Центр досліджень сталого розвитку», спеціальність 08.00.03.

 

 

 

 

Звіт Спеціалізованої вченої ради Д 26.889.01 за 2020-2021 р.р

 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора економічних наук

 

Штань Марина Володимирівна, доцент кафедри міжнародних економічних відносин ВНЗ «Національна академія управління». Назва дисертації: «Економічна політика держави в умовах глобальної нестабільності». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий консультант: Штулер Ірина Юріївна, доктор економічних наук, професор, перший проректор ВНЗ «Національна академія управління».

Захист відбудеться «22» травня 2024 року о 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.889.01 у ВНЗ «Національна академія управління» за адресою: 03153, м. Київ, вул. Ушинського, 15, зал засідань.

 

Трансляцію захисту докторської дисертації в режимі реального часу можна переглянути на https://www.facebook.com/academy.nam

 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора економічних наук

 

Верстяк Андрій Васильович, доцент кафедри економіко-математичного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Назва дисертації: «Стратегічні пріоритети регулювання еколого-економічного зростання в умовах інноватизації економіки». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий консультант: Білоскурський Руслан Романович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіко-математичного моделювання, декан економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Захист відбудеться «14» травня 2024 року о 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.889.01 у ВНЗ «Національна академія управління» за адресою: 03153, м. Київ, вул. Ушинського, 15, зал засідань.

 

 

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук

 

Яциковський Богдан Ігорович, доцент кафедри міжнародних економічних відносин ВНЗ «Національна академія управління». Назва дисертації: «Державне регулювання економічним розвитком гірничодобувної галузі в умовах модернізації національної економіки». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий консультант: Голубка Степан Михайлович, доктор економічних наук, професор, радник члена Рахункової палати.

Захист відбудеться «27» грудня 2023 року о 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.889.01 у ВНЗ «Національна академія управління» за адресою: 03153, м. Київ, вул. Ушинського, 15, зал засідань.