Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Спецрада Д 26.889.01


У Національній академії управління функціонує спеціалізована вчена рада

Д 26.889.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук зі спеціальності

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 10.10.2022 № 894). 

За час роботи спеціалізованої вченої ради у ВНЗ «Національна академія управління» (з 2011 року) було захищено 38 докторських та 52 кандидатських дисертацій. Примірники дисертацій, автореферати та відгуки до них в електронному вигляді можна переглянути за посиланням тут.

 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Cпеціалізована вчена рада Д 26.889.01,

ВНЗ «Національна академія управління»

03153, м.Київ,

вул. Ушинського, 15

Тел. +38(050) 763 34 13

Е-mail: D2688901@i.ua

 

 

Наказ МОН від 10.10.2022 № 894 «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України»  

Паспорт спеціальності 08.00.03 

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач

Вимоги до оформлення дисертації: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Tex

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19#Text 

Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-15#Text 

 

 

Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.889.01

 

Голова спеціалізованої вченої ради — Єрмошенко Микола Миколайович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03.

 

Заступник голови - Штулер Ірина Юріївна, д.е.н., професор, перший проректор, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03.

 

Вчений секретар - Браславець Олексій Юрійович, к.е.н., доцент кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03 

 

Члени ради:

 

 1. Баранівський Василь Федорович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03;

 2. Голубка Степан Михайлович, д.е.н., професор, радник, Рахункова палата, спеціальність 08.00.03;

 3. Гончаров Юрій Вікторович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ПВНЗ «МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука», спеціальність 08.00.03;

 4. Єрохін Сергій Аркадійович, д.е.н., професор, ректор, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03;

 5. Костинець Валерія Володимирівна, д.е.н., доцент, доцент кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03;

 6. Костинець Юлія Володимирівна, д.е.н., доцент, професор кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03;

 7. Сержанов Віталій Вікторович, д.е.н., доцент, доцент кафедри, декан економічного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 08.00.03;

 8. Лопатін Олексій Костянтинович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03;

 9. Овчар Петро Андрійович, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03;

 10. Паризький Ігор Володимирович, д.е.н., проректор, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03;

 11. Павлов Владислав Владиславович, д.е.н., доцент, професор кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03;

 12. Филюк Галина Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.03;

 13. Шевчук Василь Якович, д.е.н., професор, керівник, Фонд відродження Дніпра «Центр досліджень сталого розвитку», спеціальність 08.00.03.

 

 

 

 

Звіт Спеціалізованої вченої ради Д 26.889.01 за 2020-2021 р.р

 

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук

 

Яциковський Богдан Ігорович, доцент кафедри міжнародних економічних відносин ВНЗ «Національна академія управління». Назва дисертації: «Державне регулювання економічним розвитком гірничодобувної галузі в умовах модернізації національної економіки». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий консультант: Голубка Степан Михайлович, доктор економічних наук, професор, радник члена Рахункової палати.

Захист відбудеться «27» грудня 2023 року о 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.889.01 у ВНЗ «Національна академія управління» за адресою: 03153, м. Київ, вул. Ушинського, 15, зал засідань.

 

 • Дисертація Яциковський Б.І.
 • Реферат Яциковський Б.І. 
 • Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів докторської дисертації
 • Відгук офіційного опонента Диха М.В. 
 • Відгук офіційного опонента Кінаш І.П.
 • Відгук офіційного опонента Штангрет А.М. 
 • Облікова картка дисертації Яциковський Б.І.

 


Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук

 

Чинчик Анатолій Анатолійович, доцент кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва та архітектури. Назва дисертації: «Інституціональний механізм формування і реалізації податкової політики в умовах трансформації національної економіки». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий консультант: Голубка Степан Михайлович, доктор економічних наук, професор, радник члена Рахункової палати.

Захист відбудеться «17» січня 2023 року о 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.889.01 у ВНЗ «Національна академія управління» за адресою: 03153, м. Київ, вул. Ушинського, 15, зал засідань.

 

 

 

 

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук

 

Осос Павло Анатолійович, викладач кафедри маркетингу, економіки, управління та адміністрування, ВНЗ «Національна академія управління». Назва дисертації: «Стратегія управління економічним розвитком фармацевтичної галузі України».

Науковий керівник: Єрохін Сергій Аркадійович, доктор економічних наук, професор, ректор, ВНЗ «Національна академія управління».

Захист відбудеться «17» січня 2023 року о 16:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.889.01 у ВНЗ «Національна академія управління» за адресою: 03153, м. Київ, вул. Ушинського, 15, зал засідань.