Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Основні відомості


ВНЗ «Національна академія управління» була заснована 22 квітня 1992 року на кадровій базі відомого Київського інституту політології та соціального управління. А вже в 2002 році отримала високу державну відзнаку – почесну грамоту Кабінету Міністрів України «За значний внесок у розвиток національної освіти і науки, впровадження інноваційних педагогічних ідей, сучасних методів підготовки кадрів». 03 березня 2023 року колектив вищого навчального закладу "Національна академія управління" нагороджений Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України "За вагомий внесок у забезпечення розвитку освіти та науки, волонтерсько-просвітницьку діяльність, формування культурних і духовних цінностей військовослужбовців України в умовах воєнного стану та високий професіоналізм" 

 

Першим ректором Академії став відомий вчений та громадський діяч, доктор економічних наук, професор Кириченко Олександр Анатолійович. Перший випуск студентів відбувся в 1995 році. З початку існування Академії на постійній основі тут працювали десятки висококваліфікованих професорів та доцентів – таким чином, продовжились найкращі традиції в підготовці кадрів економістів і менеджерів-управлінців. За цей час підготовлено більш ніж 20 тисяч фахівців найвищої кваліфікації. Академія готує магістрів та бакалаврів за спеціальностями «Право», «Міжнародні економічні відносини», «Маркетинг», «Фінанси, банківська справа та страхування» «Облік і оподаткування», «Комп’ютерні науки», «Системний аналіз», а також кандидатів наук (PhD) та докторів наук  з економіки та права.

Наразі до керівного складу Академії входять: ректор Академії, доктор економічних наук, професор, Почесний доктор Брюссельського Вільного університету підприємницьких наук і технологій  Єрохін Сергій Аркадійович;  проректор з наукової роботи, доктор економічних наук, професор, Штулер Ірина Юріївна; проректор зі стратегічного розвитку та міжнародних зв’язків, доктор економічних наук, Паризький Ігор Володимирович. 

Сьогодні ВНЗ «Національна академія управління» – один з найкращих університетів України. Це сучасний  та високорейтинговий вищий навчальний заклад. Академія працює, спираючись на моделі інтеграційної освіти, поєднує теоретичні знання з практичними вміннями. Академія реалізує ідею сучасної освіти в динамічному глобалізованому світі у всебічній співпраці з навчальними закладами та науковими центрами Європи, Америки та Азії.

Випускники Академії обіймають відповідальні посади в органах державного управління та приватних компаніях в Україні та за кордоном. Серед наших вихованців є управлінці високого рангу, успішні підприємці, народні депутати, міністри, висококваліфіковані спеціалісти. Вони реально впливають на вітчизняне законодавство, рішення виконавчої влади та різноманітні ринки і бізнеси.

 

 

Високопрофесійний і досвідчений викладацький колектив реалізує місію Академії, яка полягає у формуванні найвищих стандартів освітньо-професійної підготовки фахівців, конкурентоздатних на ринку праці. Викладачі Академії проводять наукові дослідження, виявляють нові напрямки  розвитку науки, виховують та збагачують особистість студента за допомогою системи освіти, яка відповідає сучасним  світовим стандартам. Усі кафедри  очолюють доктори наук, професори, що користуються авторитетом і визнанням у науково-освітньому просторі України, а також працюють візитінг-  професорами в  закордонних університетах. У навчальному процесі Академія вдало та ефективно поєднує авторитет досвідчених викладачів та енергію й  креатив молодих кадрів. 

Тьюторська система викладання забезпечує потреби студентів у самовдосконаленні та всіляко сприяє їх подальшому інтелектуальному та професійному  розвитку. Студенти завжди мають можливість  отримати допомогу та консультацію з будь-яких академічних та особистих питань, існують програми по  наданню грантів та стипендій. Студенти забезпечуються гуртожитком, мають можливість проходження  військової кафедри, їм пропонується медичне  обслуговування, можливість займатися спортом, брати участь у творчих гуртках. Академія має офіційно зареєстровані видання: єдиний всеукраїнський
молодіжний журнал «Я, студент», фахові наукові журнали «Юридична наука» та «Актуальні проблеми економіки»,
є видавцем сотень підручників та навчальних посібників з  усіх навчальних курсів. Мова освітнього процесу - українська.

У Національній академії  управління ви знайдете коректне співвідношення вартості навчання до рівня освіти. 

 

У ВНЗ «Національна академія управління» впевнені: сильний лише той університет, де навчаються сильні студенти, які відповідають духові часу.
 

 

Додаткова інформація: