Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Правила прийому


Правила прийому до Вищого навчального закладу "Національна академія управління" у 2023 році

 • Правила прийому 2023
 • Додаток 1. Перелік освітніх ступенів, спеціальностей (освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
 • Додаток 2. Перелік конкурсних предметів, вагові коефіцієнти оцінок з предметів (К1, К2, К3) Національного мультипредметного тесту  (НМТ 2022, 2023 років), зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО 2020, 2021 років), співбесіди для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра, мінімальний конкурсний бал
 • Додаток 3. Перелік спеціальностей, освітніх програм, вступні випробування (конкурсні предмети), термін навчання, мінімальний конкурсний бал,  кількість місць для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК 5 (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра). Вагові коефіцієнти оцінок з предметів (К1, К2, К3) Національного мультипредметного тесту / зовнішнього незалежного оцінювання.
 • Додаток 4. Перелік спеціальностей, освітніх програм, вступні випробування, термін навчання, мінімальний конкурсний бал                                                         для вступу на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, а також для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра, та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (освітньою програмою)
 • Додаток 5. Перелік спеціальностей, освітніх програм, вступні випробування (конкурсні предмети), вагові коефіцієнти, термін навчання, мінімальний конкурсний бал, кількість місць для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК 6, НРК 7 (освітнього ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)
 • Додаток 6. Перелік спеціальностей, освітніх програм, вступні випробування (конкурсні предмети П1, П2), вагові коефіцієнти,  термін навчання, мінімальний конкурсний бал, кількість місць для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК 7 (освітнього ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншою спеціальністю (ДРУГА ВИЩА ОСВІТА)
 • Додаток 7. Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, матурального іспиту, єдиного вступного іспиту до шкали 100–200
 • Додаток 8. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Вищого навчального закладу «Національна академія управління» в 2022 році
 • Додаток 9. Положення про порядок подання, структуру, зміст, оформлення та критерії оцінювання мотиваційних листів вступників під час вступу на навчання для здобуття вищої освіти у Вищому навчальному закладі «Національна академія управління»
 • ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ДЛЯ ВСТУПУ
 • ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК організації та проведення вступних випробувань на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти  використанням технологій дистанційного навчання у 2023 році
 • ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК організації та проведення вступних випробувань на другий (магістерський) рівень вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання у 2023 році

 

Для подання електронних заяв вступник реєструє особистий електронний кабінет в ЄДЕБО на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/.

 

Положення про Приймальну комісію ВНЗ "Національна академія управління"

Вступ на здобуття вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
Програми вступних випробувань магістр
Програми вступних випробувань РhD


Переглянути розмір плати за навчання

ВНЗ "Національна академія управління" забезпечує місцями у гуртожитку усіх студентів денної форми навчання! Докладніше про умови проживання тут.