Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Інтернаціоналізація


Стратегічна мета розвитку Академії полягає у формуванні на базі Національної академії управління провідного наукового, дослідницького, освітнього, методичного та консалтингового центру  галузі економіки, права, суспільних наук та інформаційних технологій, що інтегруватиметься  у світове університетське середовище та здійснюватиме суттєвий теоретичний та практичний внесок в інноваційний розвиток та глобальну конкурентоспроможність України.

 

Завданнями інтернаціоналізації ВНЗ «Національна академія управління» є:

 

  • Розвиток та поглиблення співпраці  із закордонними закладами в науковій, освітянській та просвітницько-духовній та патріотично-культурній сферах на основі укладених угод.
  • Налагодження тапоглиблення співпраці з міжнародними фондами, програмами, стипендіями тощо.
  • Реалізація програм подвійних дипломів.
  • Інформування та консультування щодо програм академічної мобільності науково-педагогічних працівників та здобувачів.
  • Запрошення науковців та викладачів з інших країн для читання лекцій та проведення спільних досліджень.

 

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

МІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ

ПРОГРАМИ ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ

МІЖНАРОДНІ ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ