Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

“Migration & Law”


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ENG

“Migration & Law” – міждисциплінарний науково-практичний журнал про міграційне право та пов’язані з міграцією явища, у тому числі соціологічні, політичні, економічні, державного управління.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Співзасновники:    ВНЗ «Національна академія управління»

                                ТОВ «Інститут сучасних освітніх технологій»

Рік заснування: 2021 рік

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 24750-14690Р від 10.03.2021

ISSN 2786-5185

Періодичність видання: 6 разів на рік

Наукові профілі видання: юридичні, політичні, економічні, соціологічні науки та державне управління 

Фахова реєстрація: наказами МОН від 07.04.2022 № 320, від 06.06.2022 № 530 та від 20.06.2023 №768 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у таких галузях:
юридичні (081 – право; 262 – правоохоронна діяльність; 293 – міжнародне право)
– економічні (051 - економіка; 292 - міжнародні економічні відносини)
– політичні (052 – політологія)
– соціологічні (054 – соціологія)
– державне управління (281 – публічне управління та адміністрування)

 

Політика (мета та завдання): поширення інформації та побудова наукової міждисциплінарної платформи для дискусій науковців, юристів, урядових і неурядових інституцій з акцентом на правові аспекти міграції, інтегроване управління кордонами, захисту прав і свобод мігрантів і внутрішньо переміщених осіб, доступ мігрантів до соціального забезпечення і допомоги, формування та реалізацію міграційної політики держав, демографія, туризм, розвиток і впровадження ІТ у міграційні процеси тощо. 
 
Публікація статей в журналі БЕЗКОШТОВНА

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Архів: Vol 1 (issue 1) │ Vol 1 (issue 2)Vol 2 (issues 1-2)Vol 2 (issues 3-4)Vol 2 (issues 5-6)Vol 3 (issues 1-2)Vol 3 (issues 3-4)     Vol 3 (issues 5-6)    │Vol 4 (issue 1)

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Порядок подання та рецензування

Зразок статті


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

КУРИЛЮК Юрій – головний редактор, д.ю.н., проф. (ВНЗ «Національна академія управління»; migrlaw@gmail.com                                                                                                
Scopus WoS ORCID

 

Українські члени редколегії

БАБІН Борис, д.ю.н., проф. (Національний авіаційний університет; babinb@ukr.net)
Scopus ORCID
БІЛЬ Мар’яна, д.е.н, с.н.с. (Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України; bmm1983@gmail.com)
Scopus ORCID
БОРТНИК Надія, д.ю.н, проф. (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; bnp1969n@gmail.com)                  
Scopus WoS
БРАСЛАВЕЦЬ Олексій, к.е.н. (ВНЗ «Національна академія управління»; romanusferrum@gmail.com)
ORCID
ЄРОХІН Сергій, д.е.н., проф. (ВНЗ «Національна академія управління»; rector@nam.kiev.ua)
Scopus
ЖАЛІЛО Ярослав, д.е.н., с.н.с. (Національний інститут стратегічних досліджень; yzhalilo@gmail.com)
Scopus ORCID 
ЗОСЬКА Яна, д.соц.н., проф. (Маріупольський державний університет; zoskayana@gmail.com)                     
Scopus WoS
КАМІНСЬКА Наталія, д.ю.н., проф. (Інститут законодавства Верховної Ради України; na-pro@ukr.net)
Scopus ORCID
КОЛОМІЄЦЬ Наталія, д.ю.н., проф. (Національний університет «Чернігівська політехніка»; kolomiyetsn@ukr.net)
Scopus WoS
КОСТИНЕЦЬ Валерія, д.е.н., доц. (ВНЗ «Національна академія управління»; valeriya1989@i.ua)
Scopus ORCID
МАЛИНОВСЬКА Олена, д.держ.упр., с.н.с. (Національний інститут стратегічних досліджень; malinovska@niss.gov.ua)
Scopus ORCID
МИТРОФАНОВ Ігор, д.ю.н., проф. (Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського; mitrofanov@i.ua)
Scopus WoS
НІКІФОРЕНКО Володимир, д.ю.н., к.держ.упр. (Адміністрація Державної прикордонної служби України; vlnikadpsu@ukr.net)
Scopus WoS
ОВЧАР Петро, д.е.н., к.держ.упр., доц. (ВНЗ «Національна академія управління»; p.ovchar22@ukr.net)
Scopus ORCID
ОЛІЙНИК Світлана, к.ю.н. (Консультативна місія Європейського Союзу в Україні; svitlana.oliinyk@euam-ukraine.eu)
WoS ORCID
ПОЗДНЯКОВА-КИРБЯТ’ЄВА Елліна, д.соц.н., проф. (Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія; cobrian1982@gmail.com)
Scopus WoS
ПОЗНЯК Олексій, к.е.н., с.н.с. (Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України; olex_poznyak@ukr.net)
Scopus ORCID
ПОКАТАЄВ Павло, д.ю.н., д.держ.упр., проф. (Класичний приватний університет)
Scopus ORCID
РАДЗІВІЛЛ Олександр, к.ю.н., доц. (Національний авіаційний університет; stishovit@gmail.com
Scopus WoS
СІЦІНСЬКА Майя, д.держ.упр. (Хмельницький університет управління та права ім. Л. Юзькова; m.sitsinska@gmail.com)
Scopus
ФІЛІППОВ Станіслав, д.ю.н., проф. (Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького; stanislav.filippov@ukr.net)
Scopus WoS
ФІЛІППОВА Вікторія, д.держ.упр., проф. (Херсонський національний технічний університет; filippova_vd@ukr.net)
Scopus WoS
ШЕВЧУК Олександр, д.політ.н., проф. (Національний університет біоресурсів і природокористування України; shevchukov07@gmail.com)
ORCID
ЯГУНОВ Дмитро, д.політ.н., к.держ.упр., доц. (Донецький національний університет ім. В. Стуса; d.yagunov@gmail.com
ORCID

  Іноземні члени редколегії

БЕРМЕХО Рут, PhD in Politics (Університет Рея Хуана Карлоса, Іспанія; rut.bermejo@urjc.es)
Scopus WoS
БУЧЮНАС Гедiмінас, Dr in Law (Університет Міколаса Ромеріса, Литва; gediminas1967@gmail.com)
Scopus ORCID
ВОЛМЕР Бастіан, PhD in Soc. (Католицький університет прикладних наук Мейнца, Німеччина; bastian.vollmer@kh-mz.de)
Scopus ORCID
ГУРНИ Агата, Dr hab. in Soc. (Центр дослідження міграції Варшавського університету, Польща; agata@gorny.edu.pl)
Scopus WoS
КРЮССМАН Томас, Dr in Law (Кентський університет, Велика Британія; kruessmann.thomas@gmail.com)
Scopus ORCID
МАРКЕС Хосе, PhD in Soc. (Політехнічний інститут Лейрії, Португалія; jose.marques@ipleiria.pt)
Scopus WoS
ТРАУНЕР Флоріан, DSc in Polit. (Брюссельський вільний університет, Бельгія; florian.trauner@vub.be)
Scopus ORCID
ФРАНК Лібор, PhD in Polit. (Університет оборони, Чехія; libor.frank@unob.cz)         
Scopus WoS

 

Статті журналу:

VOLUME 1, ISSUE 1

 

VOLUME 1, ISSUE 2

 

VOLUME 2, ISSUES 1 - 2

 

VOLUME 2, ISSUES 3 - 4

 

VOLUME 2, ISSUES 5 - 6

 

VOLUME 3, ISSUES 1 - 2

 

VOLUME 3, ISSUES 3 - 4

 

VOLUME 3, ISSUES 5 - 6

 

VOLUME 4, ISSUE 1