Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Вступ до магістратури


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВСТУПУ

для здобуття ступеня МАГІСТР

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС (1,5 – 2 роки в залежності від обраної спеціальності), обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС (2 роки). Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків. Випускники одержують диплом магістра та можуть продовжити навчання в аспірантурі Національної академії управління для здобуття наукового ступеня доктор філософії (PhD).

 

Вартість навчання дивитися ➤ тут

 

Для подання заяви в електронній формі  вступник реєструє особистий електронний кабінет в ЄДЕБО на вебсайті за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/

 

 

Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь у єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) та/або  єдиному вступному іспиті (ЄВІ), здійснює приймальна комісія ВНЗ «Національна академія управління» за умови особистої присутності вступника та/або дистанційно.

Консультацію можна отримати електронною поштою office@nam.kiev.ua                          або телефоном: 044 242 24 46; 068 242 24 46; 093 242 24 46.

ТЕРМІНИ РЕЄСТРАЦІЇ

Основна сесія: з 08 травня по 31 травня 2023 року

Додаткова: з 12 липня по 14 липня 2023 року

АЛГОРИТМ РЕЄСТРАЦІЇ на ЄВІ / ЄФВВ

1.Сформуйте комплект сканованих або фотокопій реєстраційних документів:

 • заповненої заяви-анкети з інформацією для оформлення екзаменаційного листка;
 • документа, що посвідчує особу, зазначеного в анкеті;
 • документа, що підтверджує інформацію про  реєстраційний номер облікової картки платника податків, або документа, що підтверджує причину невнесення до анкети інформації про РНОКПП;
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
 • довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2023 році (виключно для осіб, які завершують навчання в поточному році);
 • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань).

Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, вступник має вказати населений пункт, у якому бажає пройти ЄВІ, ЄФВВ, і назву(-и) єдиного фахового вступного випробування

На спеціальність 072  - облік та фінанси

На спеціальність 075  - управління та адміністрування

На спеціальність 081  - право та міжнародне право

На спеціальність 292  - економіка та міжнародна економіка

Майте на увазі, що для проходження ЄФВВ можна вибрати тестування              не більше ніж із двох предметних спрямувань.

Додаткова сесія вступних випробувань до магістратури буде організована лише на території України, пункти тестування не створюватимуть за кордоном.

 1. Надішліть на електронну адресу приймальної комісії office@nam.kiev.ua скановані  або фотокопії реєстраційних документів.

Перш ніж надіслати лист, обов’язково перевірте правильність даних, які зазначили в заяві-анкеті.

 1. Отримайте скановану копію екзаменаційного листка.

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації вам буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену вами в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься в приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку ви виявите помилки, зверніться до приймальної комісії.

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв’язком, якщо ви зазначили про таку необхідність у заяві-анкеті.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створено інформаційну сторінку «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

У 2023 році для вступу до магістратури випробування відбуватимуться в комп’ютерному форматі.

 

 

 

 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК 7 за денною та заочною формами здобуття освіти встановлюється такий графік:

 • реєстрація заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ, співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ здійснюється в терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України;
 • основна і додаткова сесії ЄВІ та ЄФВВ проводяться у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України, за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти.

 

 

Етапи вступної кампанії

Основна сесія

  Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі

  31 липня –  21 серпня (до 18:00)

  Строки проведення співбесід  замість ЄВІ, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ 

  17 – 28 липня

  Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих

  до 26 серпня

  Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування

  до 29 серпня (до 18:00)

  Терміни зарахування вступників

  до 30 серпня

 

Етапи вступної кампанії

Чергові сесії *

1

2

3

4

5

6

Реєстрація заяв вступників

01.09 – 14.09

15.09 – 28.09

29.09 – 12.10

13.10 – 26.10

01.11 – 14.11

15.11 – 28.11

Строки проведення співбесід         

до 14.09

до 28.09

до 12.10

до 26.10

до 14.11

до 28.11

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій

до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих

15.09

29.09

13.10

27.10

15.11

29.11

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування

до 17.09

до 01.10

до 16.10

до 29.10

до 16.11

до 29.11

Терміни зарахування вступників

18.09

02.10

17.10

30.10

17.11

30.11

 

* Набір здійснюється на вакантні місця ліцензованого обсягу.

 

 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра конкурсний відбір на навчання здійснюється за результатами ЄВІ, ЄФВВ, фахового іспиту, співбесіди, розгляду мотиваційних листів в передбачених Правилами прийому випадках.

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7 зараховуються бал (бали):

1) для вступу на спеціальності галузей знань:

07 «Управління та адміністрування»:

072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

075 «Маркетинг»

08 «Право»

081 «Право»

29 «Міжнародні відносини»:

292 «Міжнародні економічні відносини»

 

- ЄВІ 2023 року та ЄФВВ 2023 року;

 

У передбачених Правилами прийому випадках замість результатів ЄВІ (обох компонентів) використовуються результати співбесіди з іноземної мови, замість результатів ЄФВВ – результат фахового іспиту.

 

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7:

Конкурсний бал (КБ) = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3, де

П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ             

(за шкалою від 100 до 200 балів);

П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ (за шкалою від 100 до 200 балів);

П3 – оцінка ЄФВВ або оцінка фахового іспиту в передбачених цими Правилами прийому випадках (за шкалою від 100 до 200 балів).

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
 
Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за іншою спеціальністю на основі НРК 7 (ДРУГА ВИЩА ОСВІТА) за всіма спеціальностями (окрім спеціальності 081 «Право»): 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»; 075 «Маркетинг»;  292 «Міжнародні економічні відносини» реєстрація заяв, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводяться в такі строки:
 

Етапи вступної кампанії

ДЕННА та заочна форми здобуття освіти

основна сесія

чергові сесії *

1

2

3

Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі

31 липня – 21 серпня

(до 18:00)

22.08 – 27.09

(до 18:00)

28.09 – 25.10

 (до 18:00)

26.10 – 27.11

 (до 18:00)

Вступні випробування у ВНЗ «НАУ»

1. Співбесіда з іноземної мови (за вибором вступника приймаються результати ЄВІ)

2. Фаховий іспит (за вибором вступника приймаються результати ЄФВВ)

до 25 серпня

до 28.09

до 26.10

до 28.11

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих

до 26 серпня

до 29.09

до 27.10

до 29.11

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування

до 29 серпня

до 01.10

до 29.10

до 29.11

Терміни зарахування вступників

до 30 серпня

до 02.10

до 30.10

до 30.11

 

 • Набір здійснюється на вакантні місця ліцензованого обсягу. За необхідності, ВНЗ «НАУ» створює додаткові чергові сесії реєстрації заяв, проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування.

 

 

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра (за іншою спеціальністю) на основі НРК7 (ДРУГА ВИЩА ОСВІТА), окрім спеціальності 081 «Право», зараховуються бали

ЄВІ 2023 року або співбесіди з іноземної мови (за вибором вступника) та ЄФВВ 2023 року або фахового іспиту (за вибором вступника).

Конкурсний бал обчислюється за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 × П1 + 0,5 × П2, де

П1 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ або співбесіди з іноземної мови (за вибором вступника) (за шкалою від 100 до 200 балів);

П3 – оцінка ЄФВВ або фахового іспиту (за вибором вступника)  (за шкалою від 100 до 200 балів).

 

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра за всіма конкурсними пропозиціями за денною та заочною формами здобуття освіти для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, зараховується бал

- співбесіди (з дисципліни фахового спрямування).

 

Конкурсний бал обчислюється за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) =  П1, де П1 – оцінка за результатами співбесіди (з дисципліни фахового спрямування) (за шкалою від 100 до 200 балів).

 

Чекаємо на вас у приймальній комісії та з радістю проконсультуємо з усіх питань щодо вступу на другу вищу освіту та підготовки до нього!

Завітайте до нас за адресою: вул. Ушинського, 15,
м. Київ, Україна, 03151, каб. 204
Напишіть нам на пошту: office@nam.kiev.ua
Зателефонуйте за тел.: (044) 242-24-46
Київстар: (068) 242 24 46 (вайбер/телеграм)
Lifecell (093) 242 24 46

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

 

 

 

 

Зворотній зв'язок


Заповніть контактну форму та ми
обов'язково зв'яжемося з Вами найближчим часом!

Обов'язкове поле
Обов'язкове поле Неправильний email
Обов'язкове поле