Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Аспірантура


Аспірантура (лат. aspirans — той, хто прагне чогось, домагається) — форма підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів. Аспірант сам визначає цікавий для себе та актуальний науковий напрям, обирає тему дослідження, вивчає відповідну літературу, консультується зі своїм науковим керівником, організує експеримент, отримує та обробляє дані, порівнює свої результати з вже наявними в науці і робить відповідні висновки. Після закінчення навчання аспірант може подати на захист виконану дисертацію. 

З липня 2016 року в Україні запроваджений третій рівень вищої освіти  – науковий ступінь доктора філософії (PhD). 

 

В аспірантурі ВНЗ «Національна академія управління» можна отримати ступінь доктора філософії (PhD) за спеціальностями:

 

 

Форми навчання: очна та заочна

 

Тривалість навчання в аспірантурі – до 4 років. Обсяг освітньої складової становить 40 кредитів ECTS. Тривалість освітньої складової – 2 роки. Обсяг наукової складової освітньо-наукової програми становить 200 кредитів ECTS. 

До вступу на конкурсних засадах приймаються особи, які отримали повну вищу освіту (диплом магістра або спеціаліста).

 

Необхідні документи для вступу:

 • заява на ім’я ректора форма заяви (для завантаження) 
 • паспорт та ідентифікаційний код (копії)
 • диплом про повну вищу освіту та додаток до нього (копії)
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного);
 • список опублікованих наукових праць та винаходів (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію чи досягнення;
 • 4 фотографії 3х4
 • один із документів (за наявності): довідку (довільної форми) з місця роботи, копію трудової книжки, витяг з ЄДР для підприємців тощо;
 • інші документи (за необхідності) – копії свідоцтва про укладення шлюбу, зміну імені тощо;
 • у разі потреби документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю.

 

Важливі дати у 2023 році:

 

Прийом заяв та документів відбувається у такі етапи:

 1. з 10.04.2023 р до 25.04.2023 р.
 2. з 07.08.2023 р до 20.08.2023 р.
 3. з 10.11.2023 р до 23.11.2023 р.

 

Терміни складання вступних випробувань:

 1. з 26.04.2023 р до 29.04.2023 р.
 2. з 21.08.2023 р до 23.08.2023 р.
 3. з 24.11.2023 р до 26.11.2023 р.

 

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування:

 1. не пізніше 29.04.2023 р.
 2. не пізніше 25.08.2023 р.
 3. не пізніше 27.11.2023 р.

 

Терміни зарахування вступників:

 1. не пізніше 01.05.2023 р.
 2. не пізніше 31.08.2023 р.
 3. не пізніше 30.11.2023 р.

 

Детальну інформацію щодо термінів вступу та змісту підготовки можна отримати за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 15, к. 212

e-mail: aspirant@nam.kiev.ua або зателефонувавши до приймальної комісії Академії:

(068) 242 24 46

(093) 242 24 46