Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Освітньо-наукова програма «Економіка»


третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

за спеціальністю 051 «Економіка»

 

Доктор філософії з економіки є найпрестижнішим науковим ступенем.

Освітньо-наукова програма «Економіка» – це чотирирічна програма, що включає два роки освітньої складової та науково-дослідницьку діяльність.

Освітньо-наукова програма «Економіка» забезпечена структурованою програмою, що включає підготовку науковця-дослідника, що зосереджується на здатності: проводити дослідницько-інноваційну та викладацьку діяльності,  комплексно розв’язувати науково-практичні проблеми в галузі економіки, продукувати нові ідеї, які мають важливе теоретичне та практичне значення, що відображається у підготовці оригінальних наукових досліджень; представляти результати самостійних досліджень у формі наукових статей та академічних текстів.

Вибірковий блок освітньо-наукової програми «Економіка» дає можливість ознайомитись з різноманітними проблемами, пов’язаними з економічною наукою та практикою, що дає змогу обрати та посилити знання з обраного напряму досліджень.

Навчання на освітньо-науковій програмі «Економіка» слугує платформою зустрічі однодумців, на якій Ви можете визначити та дослідити методологічні проблеми, пов’язані з власним дослідженням, у чому Вам допоможе Рада молодих вчених (https://nam.kiev.ua/rada-molodykh-vchenykh.html )

Крім того, у вас буде можливість повною мірою брати участь в інтелектуальному житті Академії і ви матимете можливість тісно співпрацювати з широким колом викладачів, науковців, професіоналів-практиків як на навчальних дисциплінах так і у ваших дослідженнях, що виконуються в рамках науково-дослідних тем:

 

  1. "Зелене" зростання та циркулярна економіка: українські перспективи післявоєнного відновлення (державний реєстраційний номер 0122U202055)  https://nam.kiev.ua/files/pdf/0122u202055.pdf
  2. Цифровізація соціально-економічних систем: сучасний стан та перспективи розвитку (державний реєстраційний номер 0122U202056)  https://nam.kiev.ua/files/pdf/0122u202056.pdf

 

Національна академія управління може забезпечити науковий супровід за широким спектром різних тем, а список дисертацій на здобуття наукового ступеня (https://nam.kiev.ua/spetsrada-d2688901.html) дає загальне уявлення про широту та глибину досліджень, проведених його здобувачами.

 

Доктор філософії у галузі економіки - чудовий шлях до кар’єри в економічній науці та викладанні.

 

Освітньо-наукова програма «Економіка»

Навчальний план ОНП «Економіка» (очна форма)

Навчальний план ОНП «Економіка» (заочна форма)

Рецензії

Вибіркові навчальні дисципліни

 
Силабуси обов'язкових навчальних дисциплін: