Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Освітньо-наукова програма «Право»


третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

за спеціальністю 081 «Право»

 

Доктор філософії у галузі права є найвищим науковим ступенем юридичного факультету.

Освітньо-наукова програма «Право» – це чотирирічна програма, що включає два роки освітньої складової та науково-дослідницьку діяльність.

Освітньо-наукова програма «Право» забезпечена структурованою програмою, що включає підготовку науковця-дослідника у галузі права, що зосереджується на: формуванні вмінь аналітично та критично мислити; розвитку здатності до порівняльного аналізу різних правових систем в умовах євроінтеграції України, отриманні знань і компетентностей щодо реформування законодавства України в умовах євроінтеграції.

Навчання на освітньо-науковій програмі «Право» слугує платформою зустрічі  однодумців, на якій Ви можете визначити та дослідити методологічні проблеми, пов’язані з власним дослідженням, у чому Вам допоможе Рада молодих вчених та Наукове товариство студентів та аспірантів ВНЗ «Національна академія управління.

Вибірковий блок освітньо-наукової програми «Право» дає можливість ознайомитись з різноманітними проблемами, пов’язаними з юридичною наукою та практикою, що дає змогу обрати та посилити знання з обраного напряму досліджень.

Крім того, у вас буде можливість повною мірою брати участь в інтелектуальному житті Академії і ви матимете можливість тісно співпрацювати з широким колом викладачів, науковців, професіоналів-практиків як при опануванні навчальних дисциплін так і у ваших дослідженнях, що виконуються в рамках науково-дослідних тем:

  1. Актуальні проблеми юридичної відповідальності за порушення законодавства в публічній та приватній сферах(державний реєстраційний номер 0122U202083) 
  2. Правове забезпечення суспільних відносин в умовах європейської інтеграції(державний реєстраційний номер 0122U202084)
  3. Правові засади забезпечення національної безпеки та оборони України(державний реєстраційний номер 0122U202085)
  4. Адаптація законодавства і права України до законодавства і права Європейського Союзу(державний реєстраційний номер 0114U006593)

 

Юридичний факультет забезпечує науковий супровід за широким спектром різних тем, а список дисертацій на здобуття наукового ступеня (Разові спеціалізовані вчені ради та Спецрада К 26.889.02) дає загальне уявлення про широту та глибину досліджень, проведених його здобувачами.

 

Доктор філософії у галузі права - чудовий шлях до кар’єри в юридичній науці та викладанні.

 
Рецензія - Бєлякова Костянтина Івановича, д.ю.н., проф, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач наукового відділу інформаційного суспільства і права Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»
Рецензія - Ковбас Ігор Васильович, д.ю.н., доц., доцент кафедри публічного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Рецензія - Луценко Юрій Васильович, д.ю.н., проф, начальник відділу Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України

 

 

Силабуси обов'язкових навчальних дисциплін: 

 

 

 

Силабуси вибіркових дисциплін: