Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Бенько Н.М. 


Разова спеціалізована вчена рада  ДФ 26.889.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бенько Надії Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка»

 

Голова ради: д.е.н., доц. Павлов Владислав Владиславович.

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради ДФ 26.889.001 

Повідомлення про захист дисертацій Бенько Н.М. на здобуття ступеня доктора філософії. 

Назва дисертаційної роботи: «Державне регулювання відтворенням людського капіталу в інноваційному розвитку країни».

Спеціальність: 051 «Економіка».

Науковий керівник: к.е.н., доцент кафедри маркетингу, економіки, управління та адміністрування ВНЗ «Національна академія управління» Неговська Юлія Миколаївна.

Дата захисту: 21.12. 2021р. о 15.00

Захист відбудеться в режимі реального часу з застосуванням технологій дистанційного зв"язку на платформі "Zoom". Посилання на подію: https://us02web.zoom.us/j/7702097364?pwd=UUE5ZFdKcjBNWVI1VE5zRndxVmlIQT09

Ідентифікатор конференції: 770 209 7364

Код доступу: 2021
 

 

Анотація 

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

Відгук опонента

Відгук опонента

Аудіозапис захисту дисертації

Відеозапис захисту дисертації

Рішення Вченої ради ВНЗ «Національна академія управління» про видачу диплома доктора філософ