Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Чергове досягнення ВНЗ «Національна академія управління»!

Чергове досягнення ВНЗ «Національна академія управління»!

До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти, належать:

  1. чисельність здобувачів вищої освіти за останні три роки;
  2. кількість науково-педагогічних (педагогічних) працівників, працевлаштованих за основним місцем роботи;
  3. стан оприлюднення на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти визначених законодавством документів та інформації;
  4. кількість порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
  5. наявність відокремлених структурних підрозділів;
  6. наявність іноземних здобувачів вищої освіти;
  7. частка неакредитованих спеціальностей, освітніх програм.

 

Працюємо в Україні та для України!