Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Комп’ютерні науки


Чому варто обрати спеціальність "Комп'ютерні науки":

 

спеціальності Комп'ютерні науки та інформаційні технології
 • 5 відкритих вакансій на одного IT-фахівця
 • зарплата в галузі від 900$ до 4000$
 • попит на фахівців не знизиться в найближчі 10 років
 • найкращі роботодавці 2014 року – IT компанії
 • 83% студентів знаходять свою роботу вже на 3 або 4 курсі
 • 15% IT-фахівців працюють за кордоном
 

Чому варто навчатися спеціальності «Комп'ютерні науки» саме у ВНЗ «Національна академія управління»:

 • Академія має найвищий IV рівень акредитації, підтверджений у 2014 році
 • З 1992 року Академія випустила понад 20 000 фахівців, з них понад 2 000 за спеціальністю "Комп'ютерні науки"
 • 3 сучасні комп'ютерні класи, оптоволоконний інтернет, WiFi в навчальному корпусі
 • 3 професори та 10 доцентів на факультеті
 • Партнерство для проходження практики з провідними IT компаніями: Luxoft, Globallogic, СБТ Сістемз Україна
 • У навчальному процесі використовуються кейси відомих компаній у сфері ІТ (Paymentwall, Grammarly, Terrasoft, InvisibleCRM)
 • Студенти Академії займають призові місця на Всеукраїнських ІТ-олімпіадах, беруть участь в міжнародних конференціях і форумах
 • Дипломні проекти наших студентів присвячені розробці актуальних продуктів на ринку інформаційних технологій
 • Можливість проходження військової кафедри

Детальніше про спеціальність:

   Спеціальність «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» дає знання про сучасні комп'ютери та інформаційні системи. IT-технології використовуються в усіх сферах нашого життя: електронні платежі, бронювання квитків, готелів, турів, покупка товарів, пошук об'єктів і ще багато іншого можна зробити при належному рівні умінь і навичок користування комп'ютером. Людина, яка отримала цю спеціальність, добре розбирається в комп'ютерній техніці. Вона вміє зібрати комп'ютер будь-якої конфігурації, може встановити будь-яку операційну систему (Windows, OS X, Linux та інші), знає базові мови програмування, вміє писати програми, створювати різні бази даних, володіє навичками створення сайтів, роботи у всесвітній мережі Інтернет та багато іншого.

   «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» (Computer Science and Information Technology) базуються на чотирьох блоках дисциплін, які забезпечують математичну, програмістську, технічну і системотехнічну освіту. Оскільки технології постійно розвиваються, фахівцям у сфері IТ важливо постійно вдосконалюватися, що підвищує їх конкурентність на ринку праці. Важко уявити більш сучасну професію, ніж програміст. До того ж, ця галузь є однією з найбільш динамічно прогресуючих. Згідно Forbes та за даними Світового банку, середньорічні темпи зростання IT-галузі за останні 10 років складають 25%. І продовжують рости. До 2018 року потреба в IТ-фахівцях в Європі складе близько 1 млн осіб.
 

Після опанування дисциплін загальноосвітнього циклу та циклу професійно-орієнтованих дисциплін випускник СПЕЦІАЛЬНОСТІ "КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ"​ має:

Знання та розуміння:

 • ґрунтовна математична підготовка в області дискретної математики, обчислювальної математики, алгоритмів і математичної логіки, теорії ймовірностей, теорії прийняття рішень;
 • концептуальні знання філософії, логіки, культурології, історії української та світової культури, психології та педагогіки, соціології, політології, політекономії, правових засад державного устрою та ведення господарської діяльності, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості;
 • ґрунтовні знання мов та парадигм програмування, технологій програмування, операційних систем;
 • знання інструментальних засобів розробки програмних систем;
 • базові знання у сферах системних досліджень, моделювання систем, системному аналізі об’єктів інформатизації;
 • базові знання в галузі комп’ютерної інженерії (комп’ютерна схемотехніка, архітектура комп’ютерів, мікропроцесорні системи, комп’ютерні мережі);
 • знання сучасних теорій організації баз даних та знань, методів і технологій їх розробки, технологій розподілених систем та паралельних обчислень;
 • знання основних підходів, методів і технологій штучного інтелекту та засобів побудови інтелектуальних систем;
 • знання теоретичних особливостей чисельних методів, можливостей їх адаптації до інженерних задач;
 • знання серверних і веб-технологій, технологій та інструментів веб-дизайну;
 • володіння щонайменше однією іноземною мовою.

Застосування знань і розумінь:

 • володіння технологіями діагностики, оцінки та дослідницьким інструментарієм для вдосконалення та перетворення об’єктів інформатизації;
 • навички розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем в галузі професійної діяльності в ІТ-службах підприємств і організацій різних галузей і форм власності в умовах невизначеності;
 • володіння методами спостереження, збирання, інтерпретації інформації (даних), ідентифікації, класифікації об’єктів інформатизації;
 • здатність до аналізу та синтезу науково-, програмно-технічної, природничо-наукової та загальнонаукової інформації із застосуванням інноваційних підходів;
 • здатність до роботи в команді та проектної діяльності в галузі інформаційних технологій та програмування;
 • знання сучасних технологій та інструментальних засобів розробки програмних систем;
 • уміння застосовувати механізми алгоритмізації в процесі розроблення математичного та програмного забезпечення інформаційних систем;
 • навички письмової, візуалізованої та усної презентації результатів виконаної роботи / проекту, в тому числі англійською мовою;
 • здатність виконувати функції системного аналітика, фахівця з інформаційних технологій, проектувальника баз даних, фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення тощо.

Формування суджень:

 • здатність сприймати загально-цивілізаційні досягнення світової культури, науки і техніки, формування громадянської позиції щодо ринково-демократичних механізмів розвитку суспільства, розуміння його причинно-наслідкових зв’язків, а також вміння використовувати їх в професійній та громадсько-суспільній діяльності;
 • розуміння необхідності доброчесної професійної діяльності в галузі комп’ютерних наук, інформаційних технологій, державного управління та корпоративного управління, економіки та бізнесу для забезпечення сталого економічного розвитку країни;
 • відповідальність за власний професійний розвиток, а також підлеглих осіб та/або груп осіб;
 • уміння застосовувати методи логічної аргументації, аналітичного, інноваційного та критичного мислення;
 • формування мотивації до подальшого навчання протягом всього життя.