Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки»


першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»

 

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки» є найбільш затребуваною на ринку праці.

Метою ОП «Комп’ютерні науки» є підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють системою знань у галузі інформаційних технологій, опанували сучасні досягнення комп’ютерних наук, вміють формулювати та розв’язувати практичні задачі у своїй професійній діяльності з використанням фундаментальних та спеціальних прикладних методів комп’ютерних наук та технологій, що дає можливість ефективно виконувати завдання практичного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

 

Освітня програма «Комп’ютерні науки» передбачає набуття здобувачами загальних і професійних компетентностей з класичних та новітніх досягнень в галузі інформаційних технологій, глибокі знання щодо сучасних моделей, методів та алгоритмів, а також технологій отримання, подання, обробки, аналізу, передачі та зберігання даних в інформаційних системах, що досягається формуванням практичних навичок:

 1. шляхом реалізації виробничої та проектно-технологічної практики на підприємствах та установах усіх форм власності;
 2. розширеним переліком вибіркових освітніх компонент навчальними дисциплінами, що формують soft skills.

 

 

Професії за якими, можуть працювати випускники освітньої програми «Комп’ютерні науки»

 • Бізнес-аналітик;
 • Аналітик комп’ютерних систем;
 • Менеджер проектів;
 • Розробник інтелектуальних і інформаційних систем;
 • Системний архітектор;
 • Програміст Java, C ++, C #, PHP;
 • Спеціаліст з QualityControl, QualityAssurance;
 • Розробник і адміністратор баз даних MySQL, Oracle;
 • Системний адміністратор;
 • Тестувальник.

 

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки»

Навчальний план ОП «Комп’ютерні науки» (очна форма)

Навчальний план ОП «Комп’ютерні науки» (заочна форма)

Рецензії

Вибіркові навчальні дисципліни

Силабуси