Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Освітньо-професійна програма "Право" другого (магістерського) рівня вищої освіти
Юрист – це людина, яка має професійні знання у галузі права, знає національне та міжнародне законодавство та практику його застосування.

 Перші юристи людства – це жерці (понтіфи), які займалися тлумаченням законів для інших членів суспільства. З історії відомо, що суспільство завжди користувалося послугами людей, які вважалися “знавцями права”, адже у Давньому Римі «jus», «juris» означало «право», а з Середньовіччя – «jurista» трансформувалося у сучасну назву професії. Величезну роль відіграли юристи в період Нового часу, коли вони були і пропагандистами і провідниками філософсько-правових ідей таких видатних мислителів, як Гуго Гроцій, Томас Гобс, Шарль Монтеск‘є, Жан-Жак Руссо, впливали на розбудову громадянських суспільств у Європі, на закладання фундаментів правової державності, на формування новітніх підходів до праворозуміння.

   Професія юриста не втрачає своєї актуальності і в наш час, адже норми права є обов’язковими до виконання в усіх сферах життєдіяльності людини.  Роль юриста у сучасному суспільстві важко переоцінити, бо без юридичної допомоги часто неможливо вирішити проблемне питання або досягти поставленої мети. Кожен, хто хоча б раз користувався юридичними послугами, залишається абсолютно переконаним у важливості юридичної професії, особливо коли йдеться про захист своїх конституційних прав та свобод.

Саме тому здобувачі, які опановують спеціальність «Право» у ВНЗ «Національна академія управління» проходять навчальну та виробничу практику у судах, районних адміністраціях, провідних юридичних компаніях, а також мають можливість стажування у Центрі правової допомоги "Юридична клініка", що діє при Академії і надає безкоштовну правову допомогу представникам соціально вразливих груп населення.

 

Освітньо-професійна програма «Право»

Навчальний план ОП «Право» (очна форма)

Навчальний план ОП «Право» (заочна форма)

Рецензії

Вибіркові навчальні дисципліни

Силабуси