Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Склад керівних органів


Керівний склад

ВНЗ «Національна академія управління»
станом на 01.01.2022

1. Ректорат

 

 

2. Кафедри

 

 • Завідувач кафедри фінансів, обліку та фундаментальних економічних дисциплін – Овчар П.А., д.е.н., доцент
 • Завідувач кафедри маркетингу, економіки, управління та адміністрування – Єрмошенко М.М., д.е.н., професор
 • Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин – Костюк В.Р., к.е.н., доцент
 • Завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій – Савенков О.І., д.т.н., професор
 • Завідувач кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права – Козакова І.В., к.ю.н., доцент
 • Завідувач кафедри теорії та історії держави і права – Гіда Є.О., д.ю.н., професор
 • Завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та іноземних мов – Баранівський В.Ф., д.ф.н., професор

 

3. Інші структурні підрозділи

 

 • Завідувач науковою бібліотекою – Цаплюк І.В.
 • Завідувач відділом аспірантури та докторантури – Штань М.В., к.е.н., доцент
 • Начальник навчального відділу – Браславець О.Ю., к.е.н.
 • Начальник відділу персоналу та студентів – Ухова Т.Е.
 • Начальник відділу внутрішнього забезпечення якості – Дашевська К.В.
 • Завідувач господарського відділу – Благодір Л.А.
 • Відділ програмного забезпечення та інформаційних систем – Шинкаренко А.В.