Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК (ПРОБЛЕМНА ГРУПА) «ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ»


Шановні здобувачі освіти

 запрошуємо долучитись до роботи студентського наукового гуртка (проблемної групи)

«Особливості оподаткування в сучасних умовах»

 

 

Науковий керівник наукового гуртка (проблемної групи):

 

Браславець Олексій Юрійович -  кандидат економічних наук,

доцент кафедри фінансів, обліку та фундаментальних економічних дисциплін.

Тел. (044) 246 24 46

Ел пошта: fin2@nam.kiev.ua

 

 

 

 

 

  

 

 

Мета роботи наукового гуртка (проблемної групи):

формування у здобувачів вищої освіти інтересу і потреби до наукової творчості; розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого ставлення до навчання, поглиблення і закріплення отриманих в процесі навчання знань.

 

Завдання наукового гуртка (проблемної групи):

  • забезпечення активної участі здобувачів вищої освіти у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову роботу, наукових семінарів;
  • формування у здобувачів вищої освіти інтересу до наукової творчості, навчання методиці та способам самостійного вирішення наукових завдань у сфері дослідження актуальних проблем оподаткування, навичкам роботи в наукових колективах;
  • сприяння здобувачів вищої освіти в оволодінні методикою і навичками проведення самостійних наукових досліджень і розробки наукових проблем; обмін досвідом організації та проведення наукової роботи серед членів студентських наукових гуртків;
  • підготовка з числа найбільш здібних, активних і успішних здобувачів вищої освіти резерву наукових і науково-педагогічних кадрів;
  • виявлення найбільш обдарованих і талановитих здобувачів вищої освіти, розкриття їхнього творчого та інтелектуального потенціалу для вирішення актуальних завдань підвищення ефективності освітнього процесу.

 

Положення про студентський науковий гурток (проблемну групу) «Особливості оподаткування в сучасних умовах» 

 

Календарний план роботи наукового гуртка (проблемної групи) на 2022-2023 н.р