Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Системний аналіз


В процесі своєї діяльності людина приймає якісь рішення. При цьому часто доводиться обробляти великий обсяг різноманітної інформації, враховувати кілька критеріїв та умов. Ці критерії та умови можуть бути задані не повно, або не точно. І навіть бути протилежними один одному.  Інтуїції та досвіду може бути не достатньо, і тому доцільно використовувати наукові методи прийняття рішень.

Наші студенти вміють: 

  • підібрати і згенерувати потрібну комп’ютерну систему, а в разі її відсутності – розробити і впровадити її;
  • обрати оптимальну систему кодування інформації, що обробляється, забезпечити її захист;
  • розробити ефективні алгоритми пошуку оптимального вирішення проблеми, застосовуючи математичні методи оптимізації.

Наші студенти мають навички:

  • володіння різноманітними практичними навичками щодо комп’ютерного збору та обробки інформації;
  • здатність застосовувати знання на практиці;
  • здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку;
  • навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в групах, управління конфліктами та стресами.
Студенти вивчають методи прийняття рішень в економіці і бізнесі, методи аналізу та оптимізації інвестиційних проектів, моделювання та аналіз фінансових ринків, комп’ютерні інформаційні технології в економці і фінансовій сфері, управління ризиками, набувають знань з комп’ютерних систем.

 

Освітньо-професійна програма спеціальності "Системний аналіз"