Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

З’їзд науковців

З’їзд науковців

16 листопада 2023 року відбувся З’їзд науковців-правників, який був присвячений обранню члена Вищої ради правосуддя.
Від Академії були делеговано двох представників:  к.ю.н., доц. Козакову Ірину Віталіївну та к.е.н. Браславця Олексія Юрійовича.
Науковці визначилися із членом Вищої ради правосуддя за своєю квотою, нею стала професор, вчений секретар Інституту держави і права ім. В. М. Корецького - Оксана Кваша.
Працюємо над розбудовою вітчизняної правничої науки та практики.